w3sedic

more_vert menu
Facebook Youtube Instagram

HTML

HTML HTML Uvod HTML Text editori HTML Elementi HTML Atributi HTML Headings HTML Fromatiranje HTML Komentari HTML Linkovi HTML Slike HTML Tabele HTML Liste HTML Prikaz elemenata HTML Iframes HTML Entiteti HTML Putanja Datoteke

HTML Forme


HTML Forme HTML Elementi forme HTML Tipovi Inputa HTML Atributi Forme HTML Atributi InputaHTML Slike

undo redo
Slike u HTML-u


HTML Dokument omogućuje da se ubace slike na web stranicu.

To se radi pomoću posebnog HTML elementa <img>.

<img> je prazni element, što znači da nema zatvarajući tag.

Glavni dijelovi <img> elementa su atributi src i alt


<img src="naziv-slike.jpg" alt="alternativni tekst">src

Atribut src služi za određivanje lokacije na kojoj se slika nalazi.

Vrijednost src atributa mora biti tačan naziv slike sa nastavkom (npr slika.jpg).

Ukoliko se ne navede tačan naziv slike sa tačnim nastavkom, slika neće biti prikazana na stranici.


Ako je slika u istom folderu kao i HTML dokument, dovoljno je napisati samo naziv slike.

<img src="koslopta.jpg>


U većini slučajeva slike se spremaju u posebne foldere namjenjene samo za slike (npr. folder Slike).

U tom slučaju prvo se navodi ime foldera u kojoj se slika nalazi, kosa crtica, pa onda naziv slike.

<img src="Slike/koslopta.jpg>


Ako se slika nalazi negdje na internetu (npr. neka druga web stranica) onda se upisuje link od te slike u src atribut.

<img src="www.nekastr.com/slike/lopte/ koslopt.jpg>alt

Atribut alt obezbjeđuje dodatni naziv za sliku, u slučaju da slika ne bude prikazana.

To se može desiti iz više razloga (npr. slaba konekcija, pogrešan naziv i sl.)


Prema tome važno je da alt daje opis slike koja treba biti prikazana.

<img src="koslopta.jpg" alt="Košarkaška lopta">

Primjer: Lijevo je slika lopte, a desno je primjer kada se ne učita slika. Na osnovu alternativnog teksta možemo zaključiti da na tom mjestu treba biti slika košarkaške lopte.


košarkaška lopta košarkaška lopta


undo redo

© Copyright 2019. w3sedic | Made with favorite by Nedim Sedic