w3sedic

more_vert menu
Facebook Youtube Instagram

HTML

HTML HTML Uvod HTML Text editori HTML Elementi HTML Atributi HTML Headings HTML Fromatiranje HTML Komentari HTML Linkovi HTML Slike HTML Tabele HTML Liste HTML Prikaz elemenata HTML Iframes HTML Entiteti HTML Putanja Datoteke

HTML Forme


HTML Forme HTML Elementi forme HTML Tipovi Inputa HTML Atributi Forme HTML Atributi InputaHTML Putanja datoteke

undo redo
Šta predstavlja Putanja datoteke?


Putanja datoteke predstavlja "put" kojim će se link povezati sa drugim stranicama, slikama, i raznim drugim datotekama.


Putanje datoteka se koriste kada se na trenutnu stranicu povezuju razne vanjske datoteke, kao npr:


Web stranice

Slike

CSS stilovi

I mnoge druge datoteke...


Svaka web stranica je sastavljena od velikog broja pojednih stranica, koje mogu biti smještene u različitim folderima.

Da bi mogli povezati sve pojedne stranice, u linku moramo definirati put koji vodi od linka, do lokacije na kojoj se stranica nalazi.


Postoje dvije vrste putanja, a to su:


Direktna putanja datoteka

Indirektna putanja datotekaDirektna putanja datoteka


Direktna putanja datoteka je putanja koja povezuje dirktno određenu datoteku (web stranica, slika, forum i sl.) na internetu.

Direktna putanja se najčešće koristi za linkove koji vode izvan vlastite web stranice. (npr. direktni link za facebook)

Direktna putanja sadrži kompletan URL određene stranice na internetu.

<a url="http://www.facebook.com">Indirektna putanja datoteka


Indirektna putanja datoteka je putanja koja povezuje datoteke sa određenim slijedom (npr. HTML >> HTML-Slike >> Slika_1.jpg).

Indirektna putanja se najčešće koristi unutar vlastite web stranice, za povezivanje s pojedninim stranicama, slikama i raznim drugim datotekama.


Kada povezujemo datoteke unutar strukture jedne cijelokupne web stranice, moramo znati gdje se tačno nalazi datoteka u odnosu na stranicu, na koju želimo povezati datoteku (npr. slika).


Primjer


Uzet ćemo za primjer da želimo postaviti sliku na našu web stranicu.

Kada postavljamo sliku na web stranicu, u atribut src moramo navesti lokaciju slike.


U tabeli ćemo predstaviti moguće putanje datoteka do lokacije slike:

Putanja datoteke Objašnjenje
<img src="lopta.jpg"> lopta.jpg se nalazi u istom folderu kao u trenutna stranica
<img src="slike/lopta.jpg"> lopta. jpg se nalazi u folderu slike, a folder slike se nalazi u istom folderu kao i trenutna sranica
<img src="../slike/lopta.jpg"> lopta.jpg je smještena u folder slike, koji se nalazi jedan level iznad trenutnog foldera

wb_incandescent

U praksi se preporučuje koirštenje indirektih putanja, jer takve putanje ne zavise od URL-a, pa prema tome će uvijek ispravno raditi, bez obzira gdje se vaša stranica nalazi.undo redo

© Copyright 2019. w3sedic | Made with favorite by Nedim Sedic