w3sedic

more_vert menu
Facebook Youtube Instagram

HTML

HTML HTML Uvod HTML Text editori HTML Elementi HTML Atributi HTML Headings HTML Fromatiranje HTML Komentari HTML Linkovi HTML Slike HTML Tabele HTML Liste HTML Prikaz elemenata HTML Iframes HTML Entiteti HTML Putanja Datoteke

HTML Forme


HTML Forme HTML Elementi forme HTML Tipovi Inputa HTML Atributi Forme HTML Atributi Inputa







HTML Linkovi

undo redo




Šta su linkovi u HTML-u


Linkovi (veze) omogućuju korisnicima da prelaze sa jedne stranice na drugu.

Svaki link sadrži adresu neke druge stranice.

Kada se klikne na link, pretraživač otvara novu stranicu.

HTML linkovi se nazivaju Hyperlinks



<a>


U HTML-u hiperlinkovi su definirani sa tagom <a>.

Tag <a> se naziva Anchor (sidro).

Glavni dio elementa <a> je atribut href (Hipertext REFerence).

href sadrži dvije komponente: URL i tekst koji se prikazuje na stranici (anchor text)

URL (Uniform Resource Locator) predstavlja link koji je povezan određenom stranicom.


<a href="url"> Link tekst </a>



info

Kada strelica miša pređe preko linka, pretvort će se u malenu ruku (pointer).



Lokalni linkovi

Lokalni linkovi se koriste za povezivanje sa Lokalnim stranicama, unutar iste web stranice.

<a href="../HTML/HTML.php "> Home </a>


Vanjski linkovi

Vanjski linkovi se koriste za povezivanje sa drugim web stranicama.

<a href="https://www.youtube.com "> Youtube </a>



Slika kao Link


Iako su linkovi najčešće u tekstualnom obliku, oni ne moraju biti uvijek takvi.

Linkovi mogu biti postavljeni i u obliku slike.

<a href="https://www.youtube.com">
  <img src="../slike/youtube.png">
</a>



undo redo





© Copyright 2019. w3sedic | Made with favorite by Nedim Sedic