w3sedic

more_vert menu
Facebook Youtube Instagram

HTML

HTML HTML Uvod HTML Text editori HTML Elementi HTML Atributi HTML Headings HTML Fromatiranje HTML Komentari HTML Linkovi HTML Slike HTML Tabele HTML Liste HTML Prikaz elemenata HTML Iframes HTML Entiteti HTML Putanja Datoteke

HTML Forme


HTML Forme HTML Elementi forme HTML Tipovi Inputa HTML Atributi Forme HTML Atributi InputaHTML Komentari

undo redo
Šta su komentari u HTML-u


HTML komenetar tag služi za unos komentara u HTML dokument.

Komentari se korsite kako bi se dodale dodatne infomracije, koje mogu biti korisne kasnije u toku rada, ili kao podsjetnik na nešto.

HTML komentari se ne prikazuju na stranici, tj. pretraživač ih ignorira.


Sintaksa


HTML komentar se sastoji od otvorenog taga <!-- , zatvorenog taga -->, između kojih se upisuje komentar.


Primjer:

<!--     ovdje se piše komentar     -->Komentari kao dodatno obješnjenje


Komentarima se može dodatno objasniti element u HTML dokumentu. Šta određeni element predstavlja, koja mu je namjena i sl.


Primjer:

<img src="bgTraka.jpg">    <!--    ovo je pozadinska slika početne stranice    -->Komentari kao podsjetnik


Komentari mogu služiti kao podsjetnik na nešto što se kasnije treba uraditi. Ponekad ne stižemo uraditi sve što smo zamislili, ali zbog kompleksnosti projekta može se desiti da zaboravimo šta smo ostavili za kasnije. U tim slučajevima možemo dodati komentar koji će nas uvijek uvijek podsjećati šta trebamo uraditi na tačno određenoj liniji koda.


Primjer:

<p> Ispod možete vidjeti sliku novog auta <p>

<!--    SLIKA - Dodaj sliku kada bude spremna!    -->Komentari u više redova


Komentari ne moraju biti u jednom redu. Mogu zauzeti i više redova. Ukoliko želimo napisati korake koje je potrebno izvršiti u određenom dijelu projekta, možemo ih jednostavno napisati jedan ispod drugog u obliku komentara.


Primjer:

<!--    Sutra završi ovaj dio sa slikama

  Prvo završi stilizovanje slike1
  Poslije toga ovdje ubaci sliku2
  Primjeni stilove sa slike jedan na sliku2

-->Sakrivanje elemenata


Komentari mogu da sakriju neke elemente, tako da ih pretraživač neće prikazati na stranici. Ponekad imamo dio koda koji nam trenutno ne treba, ali možda će nam trebati uskoro i ne želimo da ga maknemo iz projekta. Sve što se nalazi unutar komentara neće biti prikazivano na pretraživaču.


Primjer:

<!--    Nemoj prikazivati ovu sliku zasad

<img src="slika1.jpg" alt="automobil">

-->wb_incandescent

Preporučljivo je koristiti komentare, a pogotovo kad više ljudi radi na jednom projektu, kao i kada projekt ima puno sadržaja.undo redo

© Copyright 2019. w3sedic | Made with favorite by Nedim Sedic