w3sedic

more_vert menu
Facebook Youtube Instagram

HTML

HTML HTML Uvod HTML Text editori HTML Elementi HTML Atributi HTML Headings HTML Fromatiranje HTML Komentari HTML Linkovi HTML Slike HTML Tabele HTML Liste HTML Prikaz elemenata HTML Iframes HTML Entiteti HTML Putanja Datoteke

HTML Forme


HTML Forme HTML Elementi forme HTML Tipovi Inputa HTML Atributi Forme HTML Atributi InputaHTML Iframes

undo redo
Šta je Iframe?


Iframe je element koji se koristi kako bi se prikazala web stranica unutar web stranice.Iframe sintaksa

<iframe> se piše sa otvorenim i zatvorenim tagom.

<iframe> sadrži atribut src u koje se upisuje URL stranice koja treba biti prikazana.

<iframe src="URL"> </iframe>PrimjerPostavljanje height i width atributa.


Pored obaveznog src atributa, često se koriste i atributi height i width za postavljanje dimenzija.

Atribut height se koristi za postavljanje visine, a atribut width se koristi za postavljanje širine.

Vrijednosti mogu biti prikazane u pixelima, ali i u procentima.

<iframe src="URL" height="400" width="300" > </iframe>undo redo

© Copyright 2019. w3sedic | Made with favorite by Nedim Sedic