w3sedic

more_vert menu
Facebook Youtube Instagram

HTML

HTML HTML Uvod HTML Text editori HTML Elementi HTML Atributi HTML Headings HTML Fromatiranje HTML Komentari HTML Linkovi HTML Slike HTML Tabele HTML Liste HTML Prikaz elemenata HTML Iframes HTML Entiteti HTML Putanja Datoteke

HTML Forme


HTML Forme HTML Elementi forme HTML Tipovi Inputa HTML Atributi Forme HTML Atributi InputaHTML Tipovi Inputa

undo redo
Šta predstavljaju Tipovi Inputa?


U prethodnim lekcijama smo rekli da se element <input> koristi za dodavanje različitih tipova unosa u HTML formu, (kao npr tekst, password itd.).

Prema tome tipovi unosa predstavljaju vrstu unosa koju će <input> generisati u HTML formi.

Odabir tipa unosa se vrši pomoću atributa type.Input tipa Text

Input tipa Text se koristi za unos jednolinijskog teksta.


Primjer:


Ime i Prezime:


<input name="ime" type="text">Input tipa Password

Input tipa Password se koristi za unos password karaktera.

Ovaj tip koristimo kada ne želimo da se vidi tekst koji unosimo, (umjesto slova će biti prikazane tačkice).


Primjer:


Password:


<input name="pwd" type="password">Input tipa Radio

Input tipa Radio se koristi za postavljanje radio dugmića.

Uloga radio dugmića je da omogući korisniku da odabere samo jednu od ponuđenih opcija.


Primjer:


Muško
žensko

<input name="spol" type="radio">Input tipa Checkbox

Input tipa Checkbox se koristi za postavljanje Checkbox kvadratića.

Checkbox kvadratići se koriste kada želimo omogućiti korisniku da odabere više od jedne ponuđene opcije.


Primjer:


Imam vozačku dozvolu
Imam automobil

<input name="vozac" type="radio">Input tipa Submit

Input tipa Submit predstavlja dugme kojim se podnosi zahtjev za pokretanje forme.

Nakon što se forma ispuni podacima, pritiskom na dugme Submit, prikupljaju se podaci iz forme i šalju na server.


Primjer:
<input name="submit" type="submit">notification_important

Submit dugme ne šalje podatke direktno na server, nego pokreće poseban dokument koji se nalazi u action atributu forme, a sadrži script-ove za obavljanje te opareacije. <form action="../action-page.php">
Input tipa Reset

Input tipa Reset predstavlja dugme kojim se svi podaci unutar forme vraćaju na zadane postavke (default).


Primjer:
<input name="reset" type="reset">


wb_incandescent

Ako želite promijeniti tekst unutar submit i reset dugmića, koristite atribut value.
undo redo


© Copyright 2019. w3sedic | Made with favorite by Nedim Sedic