w3sedic

more_vert menu
Facebook Youtube Instagram

HTML

HTML HTML Uvod HTML Text editori HTML Elementi HTML Atributi HTML Headings HTML Fromatiranje HTML Komentari HTML Linkovi HTML Slike HTML Tabele HTML Liste HTML Prikaz elemenata HTML Iframes HTML Entiteti HTML Putanja Datoteke

HTML Forme


HTML Forme HTML Elementi forme HTML Tipovi Inputa HTML Atributi Forme HTML Atributi InputaHTML Atributi Inputa

undo redo
Atributi Inputa


U prethodnoj lekciji smo učili neke od najvažnijih atributa forme, sada ćemo vidjeti neke od važnijih atributa inputa.Atribut value

Atribut value se koristi za zadano postavljanje vrijednosti inputa, tj. polje inputa će dobiti zadanu vrijednost svaki put kada se stranica ponovo učita.


Primjer:


Username:


<form action="../action.php" >
   Username: <br>
   <input type="text" name="username" value="Miki" > <br>
</form>Atribut readonly

Atribut readonly se koristi kada želimo onemogućiti korisniku da unosi i mijenja vrijednost unutar input polja.


Primjer:


Username:


<form action="../action.php" >
   Username: <br>
   <input type="text" name="username" value="Miki" readonly > <br>
</form>Atribut disabled

Atribut disabled se koristi onemogućiti bilo kakvu interakciju korisnika sa poljem inputa.


Primjer:


Username:


<form action="../action.php" >
   Username: <br>
   <input type="text" name="username" value="Miki" disabled > <br>
</form>Atribut size

Atribut size se koristi za određivanje dužine input polja.


Primjer:


Username:


<form action="../action.php" >
   Username: <br>
   <input type="text" name="username" value="Miki" size="10" > <br>
</form>Atribut maxlength

Atribut maxlength se koristi za određivanje maximalnog broja karaktera koji je moguće unijeti u input polje..


Primjer:


Username:


<form action="../action.php" >
   Username: <br>
   <input type="text" name="username" value="Miki" maxlength="10" > <br>
</form>

undo redo

© Copyright 2019. w3sedic | Made with favorite by Nedim Sedic