w3sedic

more_vert menu
Facebook Youtube Instagram

HTML

HTML HTML Uvod HTML Text editori HTML Elementi HTML Atributi HTML Headings HTML Fromatiranje HTML Komentari HTML Linkovi HTML Slike HTML Tabele HTML Liste HTML Prikaz elemenata HTML Iframes HTML Entiteti HTML Putanja Datoteke

HTML Forme


HTML Forme HTML Elementi forme HTML Tipovi Inputa HTML Atributi Forme HTML Atributi InputaHTML Forme

undo redo
Šta su Forme?


HTML Forme predstavljaju dio HTML dokumenta, namjenjen za prikupljanje podataka od strane korisnika.

Forme se koriste u razne svrhe. Jedna od najčešće korištenih formi je LOG IN forma (prijava), koja služi za prijavljivanje na neku stranicu.Izgled LOG IN forme:


Username:


Password:Kako LOG IN forma izgleda u HTML dokumentu?

<form>
   Username: <br>
   <input type="text" name="username" > <br>
   Password: <br>
   <input type="password" name="pwd" > <br>
   <input type="submit" name="submit" value="LOG IN" >
</form>
<form>


Element <form> definiše formu u kojoj se mogu nalaziti različiti tipovi ulaznih elemenata (npr. <input>, <button>, <textarea> itd.).

Svaka Froma počinje sa <form> tagom i završava sa </form> završnim tagom.


<form>
    .
    .
    .
</form>


U primjeru smo vidjeli kako izgleda LOG IN forma u HTML dokumentu.

Vidjeli smo da se forme sastoje od različitih tipova unosa, a njih ćemo raditi u narednim lekcijama.<input>


Element <input> je jedan od najvažnijih elemenata HTML Forme.

Element <input> omogućava razne vrste unosa podataka (npr. unos teksta, password itd.)

Određivanje vrste unosa podataka se vdši pomoću atributa type.


Primjeri:


<input type="text">    - definiše unos u obliku teksta.

<input type="password">    - definiše unos u obliku pasvorda.

<input type="submit">    - definiše submit dugme (zahtjev za pokretanej forme).


Više o tipovima unosa pogledajte u lekciji HTML Tipovi unosa.
Atributi


HTML Forme sadrže posebne atribute, koji imaju važnu ulogu u funkcioniranju Forme.


Atribut action

Atribut action definiše određenu radnju koja će se desiti kada se pokrene forma.Atribut method

Atribut method definiše HTTP metod, koji se koristi za prikupljanje podataka iz popunjene forme.

HTTP metodi koji se koriste za prikupljanje podataka su GET i POST.undo redo

© Copyright 2019. w3sedic | Made with favorite by Nedim Sedic