w3sedic

more_vert menu
Facebook Youtube Instagram

HTML

HTML HTML Uvod HTML Text editori HTML Elementi HTML Atributi HTML Headings HTML Fromatiranje HTML Komentari HTML Linkovi HTML Slike HTML Tabele HTML Liste HTML Prikaz elemenata HTML Iframes HTML Entiteti HTML Putanja Datoteke

HTML Forme


HTML Forme HTML Elementi forme HTML Tipovi Inputa HTML Atributi Forme HTML Atributi InputaHTML Atributi

undo redo
Šta su HTML Atributi?


Svi HTML Elementi mogu da imaju atribute.

HTML Atributi predstavljaju dodatne informacije o elementima

HTML Atributi se uvijek stavljaju unutar početnog taga.

Recimo da želimo ubaciti sliku na našu web stranicu. Da bi pretraživač mogao znati koju sliku želimo i gdje se ona nalazi, u <img> tag moramo dodati atribut src žto znači "izvor" (engl. source).


Sintaksa

HTML Atributi se pišu tako što se navede ime atributa a zatim njegova vrijednost.


ime="vrijednost"


<img src="naziv-slike.jpg">


Naziv Atributa Vrijednost Atributa
src predstavlja ime atributa
naziv-slike.jpg predstavlja vrijednost koju atribut posjeduje

U jednom elementu može biti više atributa.

<img src="naziv-slike.jpg" alt="alternativni naziv">
Atribut href

href atribut se koristi za određivanje lokacije na koju je link povezan

<a href ="www.nekastranica.com">

Atribut style

style atribut se koristi za dodavanje CSS stila za određeni element (boja, veličina itd.)

<p style ="color:red; width:120px height: 50px;"></p>

Atribut charset

charset atribut se koristi za uključivanje niza karaktera UTF-8 (kao recimo č, ć, ž itd.)

<meta charset ="UTF-8">

Atribut title

title atribut se koristi za dodavanje dodatnog objašnjenja za element. (postavi pokazivač preko elemnta za prikaz dodatnih informacija)

<p title ="Dodatne informacije">


Tabela Atributa

Naziv Atributa Značenje
alt Alternativni tekst koji će biti prikazan u slučaju da slika ne može biti prikazana.
src Određuje URL (web adresu), odnosno određuje mjesto gdje se nalazi sadržaj koji treba biti prikazan na web stranici.
href Određuje URL (web adresu), odnosno određuje lokaciju na koju je link povezan.
style Koristi se za dodavanje CSS stila za određeni element (boja, veličina itd.)
lang Definiše jezik elemenata.
id Određuje jedinstvenu identifikaciju (id) za element. Koristi se za dodavanje stilova u vanjskoj CSS datoteci.
class Koristi se kao i id atribut za dodavanje stilova u vanjskoj CSS datoteci, za elemente sa zajedničkim osobinama.
height Koristi se za određivanje visine elementa.
width Koristi se za određivanje širine elemntae.
title Koristi se za ubacivanje dodatnih informacija kod nekih elemnatae


undo redo

© Copyright 2019. w3sedic | Made with favorite by Nedim Sedic