w3sedic

more_vert menu
Facebook Youtube Instagram

CSS

CSS CSS Uvod CSS Upotreba CSS Boje CSS Pozadine CSS Borders CSS Margine CSS Padding CSS Height/Width CSS Float CSS Tekst CSS Font CSS Poravnanje CSS Pozicija CSS Linkovi CSS Liste CSS Tabele CSS Ikone
CSS Uvod

undo redoŠta je CSS?


CSS je skraćenica od Cascading Style Sheets

CSS određuje kako će HTML elementi biti prikazani na web stranici.

CSS dokument se sprema pod .css ekstenzijom, odnosno u CSS fajl.CSS Sintaksa


CSS element se sastoji od selektora i opisnog bloka,


css-sintax

Selektor služi da odabere html element kojem će biti dodijeljen određen stil.

Opisni blok sadrži sve parametre za odabrani selektor, a ograničen je vitičastim zagradama { }.

CSS element se piše tako što se navede selektor, a odmah za njim se navodi opisni blok.


p {
     font-family: arial;
}


pPredstavlja selektor
{ font-family: arial };Predstavlja opisni blok
font-familyPredstavlja parametar koji će se primjeniti na selektor
arialPredstavlja vrijednost parametra koji se primjenjuje


CSS selektori


Selektori se koriste da se odabere element na osnovu njegovog imena ( npr. element <p> ).

Ukoliko odaberemo ime elementa kao selektor, zadani stil će se primjeniti na sve elemente.

Ako smo odabrali selektor <p>, svi elementi <p> će dobiti zadan stil.

Ukoliko želimo da isti elementi imaju različite stilove, koristimo selektore: id ili class.Selektor id


Seleketor id koristi atribut id za odabiranje jednog određenog elementa.

Kako bi odabrali element koji ima id, pišemo hashtag (#), pa id ime.


U primjeru ispod imamo 4 paragrafa. Svi su isti, ali jedan od njih ima id="#crvena".

Možemo primjetiti da su svi paragrafi zelene boje, osim onog kojem smo dodjelili id="#crvena".


p {
     color: green;
}

#crvena {
     color: red;
}

Ovo je paragraf jedan.

Ovo je paragraf dva.

Ovo je paragraf tri.

Ovo je paragraf četiri.


Selektor class


Selektor class odabire elemente sa class atributom.

Selector class se odabire tako što se prvo napiše tačka ( . ), pa onda naziv selektora.p {
     color: green;
}

.centar {
     text-align: center;
}

Ovo je paragraf jedan

Ovo je paragraf dva

Ovo je paragraf tri

Ovo je paragraf četiriundo redo

© Copyright 2019. w3sedic | Made with favorite by Nedim Sedic