w3sedic

more_vert menu
Facebook Youtube Instagram

CSS

CSS CSS Uvod CSS Upotreba CSS Boje CSS Pozadine CSS Borders CSS Margine CSS Padding CSS Height/Width CSS Float CSS Tekst CSS Font CSS Poravnanje CSS Pozicija CSS Linkovi CSS Liste CSS Tabele CSS Ikone
CSS Poravnanje elemenata

undo redoŠta omogućava CSS Poravnanje?


CSS poravnanje omogućava poravnanje elemenata u horizontalnoj ili vertikalnoj osi.

Raspored elemenata na stranici može biti različit, a dobar raspored znači i dobra stranica.

Elementi mogu biti centrirani, poravnati horizontalno (lijevo i desno) ili vertikalno (gore i dolje)Centriranje


Centriranje podrazumijeva da se element nalazi na jednakoj udaljenosti sa lijeve i desne strane (margine).

Centriranje se vrši tako što koristimo parametar margin: auto;


Ovaj div elemnt je centriran

div {
     margin: auto;
}Centriranje teksta


Za centriranje teksta koristi se parametar text-align: center;


Ovaj tekst je centriran

div {
     text-align: center;
     border: 2px solid #4682B4;
}Centriranje slike


Za centriranje slike postavi se margin-left i margin-right parametar na auto i display: block;


wally

div {
     margin-left: auto;
     margin-right: auto;
     display: block;
}Horizontalno poravnanje

Horizontalno poravnanje se može učiniti kroz nekoliko metoda.Parametar position


Pomoću parametra position možemo poravnati element tako što postavimo sljedeću vrijednost: position: absolute;


Position: absolute; right: 0px;

div {
     position: absolute;
     right: 0px;
     border: 2px solid #4682B4;;
}
Parametar float


Pomoću parametra position možemo poravnati element tako što postavimo sljedeću vrijednost: position: absolute;


float: right;

div {
     float: left;
     right: 0px;
     border: 2px solid #4682B4;;
}Vertikalno poravnanje

Vertikalno poravnanje se najčešće radi pomoću parametra padding ili line-hightParametar padding


Pomoću parametra padding možemo poravnati element tako što odredimo padding za gornji i donji dio elementa.


Ovaj paragraf ima postavljen padding 50px gore i dole.

div {
     padding: 50px 0px;
     text-align: center;
     border: 2px solid #4682B4;
}Parametar line-hight


Drugi način kako možemo poravnati element je tako što odredimo line-hight koji ima vrijednost istu kao i visina (height).


Ovaj paragraf ima postavljen padding 50px gore i dole.

div {
     line-hight: 100px;
     height: 100px;
     border: 2px solid #4682B4;
}undo redo

© Copyright 2019. w3sedic | Made with favorite by Nedim Sedic