w3sedic

more_vert menu
Facebook Youtube Instagram

CSS

CSS CSS Uvod CSS Upotreba CSS Boje CSS Pozadine CSS Borders CSS Margine CSS Padding CSS Height/Width CSS Float CSS Tekst CSS Font CSS Poravnanje CSS Pozicija CSS Linkovi CSS Liste CSS Tabele CSS Ikone
CSS Font

undo redoŠta omogućava CSS Font?


CSS Font omogućava promjenu fonta, način njegovog prikaza na web stranici.

CSS font određuje vrstu, debljinu, veličinu, stil fonta.


Parametri kojim se određuje font su:


font-family - određuje porodicu fonta (npr. Arial)

font-size - određuje veličinu fonta

font-style - određuje stil fonta (npr. italic)

font-weight - određuje debljinu fonta (npr. bold)

font-variant - određuje način prikazivanja velikih i malih slovaFont Family


Parametar font-family se koristi za određivanje porodice fonta.


Primjer:


Prva rečenica je napisana fontom georgia.

Druga rečenica je napisana fontom helvetica.

Treća rečenica je napisana fontom sans-serif.

p    { font-family: georgia; }
p    { font-family: helvetica; }
p    { font-family: sans-serif; }Font Size


Parametar font-size se koristi za određivanje veličine fonta.

Parametar veličina fonta se najčešće određuje u px (pikeslima), al u novije vrijeme je popularno korištenje em vrijednosti.

Ukoliko se ne odredi veličina fonta, po defoult-u se veličina fonta postavlja na 1em. 1em = 16px.

Formula za određivanje em-a je: px / 16 = em. ( npr. 40px / 16 = 2.5em )


Primjer:


Prva rečenica je napisana fontom veličine 20px.

Druga rečenica je napisana fontom veličine 20px.

Treća rečenica je napisana fontom veličine 1.5em. (24px)

p    { font-size: 12px; }
p    { font-size: 20px; }
p    { font-size: 1.5em; }Font Style


Parametar font-style se najčešće koristi za određivanje italic (nakošenog) fonta.

Parametar font-style ima tri vrijednosti:


normal - tekst je prikazan normalno

italic - tekst je prikazan nakošeno

oblique - takste je prikazan "nagnuto" (oblique je sličan italic-u, ali je manje podržan)


Primjer:


Prva rečenica je napisana normalnim tekstom.

Druga rečenica je napisana italic tekstom.

Treća rečenica je napisana oblique tekstom.

p    { font-style: normal; }
p    { font-style: italic; }
p    { font-style: oblique; }Font Weight


Parametar font-weight se najčešće koristi za određivanje debljine teksta.

Parametar font-style ima dvije vrijednosti:


normal - tekst je prikazan normalno

bold - tekst je prikazan podebljano (bold)


Primjer:


Prva rečenica je napisana normalnim tekstom.

Druga rečenica je napisana podebljanim (bold) tekstom.

p    { font-weight: normal; }
p    { font-weight: bold; }Font Variant


Parametar font-variant određuje da li će font biti prikazan sa small-caps fontom. U small-caps fontu sva mala slova su pretvorena u velika, ali pretvorena mala slova su prikazana u manjem obliku nego standardna velika slova.


Primjer:


Prva Rečenica je Napisana normalnim fontom.

Druga Rečenica je Napisana small-caps fontom.

p    { font-variant: normal; }
p    { font-variant: bold; }undo redo

© Copyright 2019. w3sedic | Made with favorite by Nedim Sedic