WEB PROGRAMIRANJE

Nauči da programiraš web stranice uz pomoć HTML i CSS jezika.

Uzrast

Srednjoškolci i odrasli

Trajanje

3 mjeseca (24 časa)

Izvođenje

1 sedmično 2 časa

Cijena

400 KM

Šta ću naučiti?

Svaki web programer ima isti početak, a to je HTML i CSS. To su jezici od kojih je izrađena svaka web stranica koja se nalazi na internetu.

Na ovom kursu naučit ćemo osnove HTML i CSS jezika, te kako izraditi web stranicu od nule.

Znanje koje steknete na ovom kursu moći ćete iskorisiti za izradu profesionalnih web stranica za klijente, ali i kao temelj za proširenje svog znanja u web programiranju.

Dobit ćete konktretne smjernice, koje će Vam omogućiti da za jako kratko vrijeme steknete znanje za samostalan rad.

Na kraju kursa izradit ćete završni projekat spreman za učitavanje na internet, te kako se web stranica učitava na internet, kako bi bila dostupna online.

HTML

HTML je prvi jezik koji treba savladati na putu do web programera.

Glavna uloga HTML-a je da definiše sadržaj i strukturu web stranice.

Ako pogledamo bilo koju web stranicu na internetu možemo vidjeti da se sastoji od sadržaja koji dolazi u različitim oblicima.

Sadržaj može doći u obliku teksta, slike, videa itd. Zadatak HTML-a je da označi pojedine dijelove sadržaja i “kaže” predraživaču o kakvom se sadržaju radi, kako bi ga prtraživač mogao prikazati na web stranici u odgovorajućem obliku.

Prema tome često možemo reći da je HTML jezik za označavanje, što nam i značenje HTML imena govori (HyperText Markup Language).

CSS

CSS je poseban jezik koji se nadovezuje na HTML. Ako kažemo da HTML određuje vrstu sadržaja koji će se pojaviti na web stranici, CSS ima zadatak da odredi kako će taj sadržaj izgledati.

Uzmimo npr. neku rečenicu. HTML ima zadatak da kaže pretraživaču da se tu radi o tekstualnom sadržaju koji može biti naslov, podnaslov ili neki obični paragraf. Međutim ta rečenica može da ima drugačiji font, veličinu fonta, boju, stil itd. Taj dio određuje CSS.

Možemo zaključiti da CSS ima zadatak da određuje stilski izgled sadržaja web stranice, što sam HTML nije u mogućnosti.