Robotika

Nauči kako funkcioniše svijet moderne tehnologije.

Uzrast

Od 6. do 9. razreda

Trajanje

3 mjeseca (24 časa)

Izvođenje

1 sedmično 2 časa

Cijena

360 KM

Šta ću naučiti?

Program Robotika predstavlja posebno izrađen edukacijski program, koji ima za cilj da uvede djecu u svijet robotike, elektronike i programiranja, te razvije interes za buduće educiranje u ovom području.

Kroz ovaj program djeca će se upoznati sa načinom rada mikrokontrolera, spajanjem elektroničkih elemenata sa mikrokontrolerom u funkcionalan elektronički sklop, te programiranje mikrokontrolera kako bi obavljao funkcije koje mu zadamo.

Upoznavanje sa raznim senzorima koji mogu da detektuju pojave iz svoje okoline, zatim LED lampciama, elektro motorićima, dugmićima i joysticima za kontrolisanje drugih elemenata.

Pored toga izvodit će se vježbe lemljenja, te mjerenja el. veličina multimetrom.

Kroz porgramiranje mikrokontrolera upoznat ćemo se sa osnovama programiranja, kao što su tipovi podataka, varijable, funkcije, uslovi i petlje.

Na kraju programa djeca će da izrade završni projekat.

Arduino platforma

Arduino je elektronička platforma otvorenog koda (open source) zasnovana na jednostavnom hardveru i softveru.

Pomoću arduino mikrokontrolera možemo da kontrolišemo razne elektroničke komponente, te da ih povezujemo u kompleksne projekte kao npr. Semafor, robotska ruka, pametni parking, Autiće na daljinski ili bluetooth i mnoge druge.

Za naše radionice koristit ćemo Arduino UNO mokrokontroler, ali znanje koje steknemo lako možemo prenijeti i na druge vrste arduino mikrokontrolera. 

Video prilog