BLOK PROGRAMIRANJE

Uči programirati od malih nogu !

Uzrast

Od 2. do 5. razreda

Trajanje

3 mjeseca (24 časa)

Izvođenje

1 sedmično 2 časa

Cijena

300 KM

Šta ću naučiti?

Jedno od najtraženijih profesija u modernom svijetu je programiranje. Zašto ne početi od malih nogu? Na ovom kursu djeca će kroz zabavne i edukativne vježbe napraviti svoje prve korake u svijet porgamiranja, te upoznati drugu (korisnu) stranu tehnologije.

Block programiranje

Programiranje se vrši sa Block Code editorom, koji omogućava vizualno kreiranje koda pomoću malih interaktivnih blokova sličnih puzlama. Svaki blok ima svoju funkcionalnost i određene osobine. Slaganjem blokova jedan ispod drugog, kreiramo program. 

Na ovaj način djeca vizualiziraju slijed događaja kojim će se izvršavati program. Vizualizacija u ranoj dobi djece je jako bitan faktor koji ih pokreće u svakodnevnim aktivnostima. Povećava im nivo pažnje i zainteresiranost što predstavlja važan detalj u procesu učenja.

Kroz posebno dizajnirane vježbe djeca se susreću s problemskim zadacima koje trebaju riješiti. Rješavanjem takvih zadataka razvijaju svoje logičko razmišljanje i povećavaju nivo kreativnosti.

Vještine koje steknu kroz ovaj program, djeca će moće da iskoriste ne samo za budući razvoj u svijetu programiranja, nego i u svakodnevnom životu kod rješavanja svojih problema u školi ili kod kuće.

Uz to djeca će naučiti osnovne programske strukture, kao što su varijable, tipovi podataka, tok programa, petlje i još mnogo toga.

Scratch platforma

Na ovom kursu djeca će korisiti platformu Scratch, koja daje im mogućnost za kodiranje vlastitih interaktivnih priča, animacija i igara. U tom procesu oni uče da razmišljaju kreativno, sistematski i rade zajedno kao tim  što predstavlja osnovne vještine za sve u današnjem društvu.

Scratch je jako popularan programski jezik koji omogućuje djeci da od malih nogu krenu u učenje programiranja. Njegova glavna karakteristika je to što nema “klasičnog kodiranja” odnosno pisanja koda, što djeci u ranoj uzrasti može predstavljati velik problem, kao i razlog za strah ili odustajanje od programiranja.

Zbog toga je ovo idealan način za ulazak u svijet programiranja.