Uvod u Arduino

Arduino je elektronska platforma otvorenog koda zasnovana na hardveru i softveru koji je jednostavan za korištenje. Arduino ploče su u stanju da čitaju ulaze – svjetlo na senzoru, prst na dugmetu ili Twitter poruku – i pretvaraju ih u izlaz – aktiviraju motor, pale LED, objavljuju nešto na mreži. Svojoj ploči možete reći šta da radi tako što ćete poslati set instrukcija mikrokontroleru na ploči. Da biste to uradili, koristite Arduino programski jezik (baziran na ožičenju) i Arduino softver (IDE), zasnovan na obradi.

Zašto Arduino?

Zahvaljujući jednostavnom i pristupačnom korisničkom iskustvu, Arduino je korišten u hiljadama različitih projekata i aplikacija. Arduino softver je jednostavan za korištenje za početnike, ali dovoljno fleksibilan za napredne korisnike. Radi na Mac, Windows i Linux. Nastavnici i studenti ga koriste za pravljenje jeftinih naučnih instrumenata, za dokazivanje principa hemije i fizike ili za početak programiranja i robotike.

Kako koristiti Arduino?

Da bi koristili Arduino potreban vam je odgovarajući Hardver i Softver. 

Kad kažemo Hardver mislimo na Arduino ploču (mikrokontroler) i ostale elektroničke komponente (Diode, senzori, aktuatori, potenciometri, itd.)

15569-Ultrasonic_Distance_Sensor_-_HC-SR04-01a
SG90_2-800x800
led-diode-red-dim-5
Arduino

arduino ima svoj poseban softver IDE koji je napravljen i namjenjen za programiranje arduino mikrokontrolera. Softver je besplatan i može se jednostavno skinuti i instalirati sa arduino službene stranice.

Šta mogu očekivati od ovog kursa?

Arduino kurs će ti pomoći da na jednostavan i zabavan način stekneš znanje o robotici, elektronici i programiranju. Sadrži veliki broj vježbi, instrukcija i primjera sa detaljnim objašnjenjem na osnovu kojeg ćeš samostalno moći izvoditi vježbe.

Sadržaj se stalno nadopunjuje tako da se uvijek možeš vratiti i naučiti nešto novo.

Također ovaj kurs možeš korisiti i kao priručnik za rad sa arduinom.

[radio_player id=1788]